Erfahren Sie mehr
Vertikal drenering (punktdrenering)

Vertikal drenering (punktdrenering)

„wedi Fundo drenering“

Product information

wedi tilbyr den kompatible og systematiserte dreneringsteknologien for flush-to-floor dusjelementer. På grunn av den lave installasjonshøyden og det vanntette sikkerhetsdesignkonseptet, er disse systemene godt egnet for bruk i nybygg og renovering. Det finnes en rekke forskjellige versjoner for vertikal design tilgjengelig:

 • Designvarianter:
  vertikal i DN 50; med firkantet dreneringsdeksel (Fino 1.1)
  vertikal i DN 50; med rundt dreneringsdeksel (Fino 1.2)
  vertikal i DN 50 med brannstopp
 • Bare wedi dreneringssystemet for Fundo kan brukes til alle Fundo gulvelementer.
Avløpet kan kombineres med følgende Fundo-serier:
 • Fundo Primo
 • Fundo Borgo
 • Fundo Trollo
 • Fundo Nautilo
 • Fundo Ligno

All advantages at a single glance


Product sizes

Order no. Designation Length x width x thickness
077000007 vertikal drenering i DN 50; med firkantet dreneringsdeksel
077000008 vertikal drenering i DN 50; med rundt dreneringsdeksel
073749002 vertikal i DN 50 med brannstopp

Mandatory articles

wedi Fundo Vertikal drenering

Vertikal drenering (punktdrenering) Vertikal drenering (punktdrenering) Vertikal drenering (punktdrenering) Vertikal drenering (punktdrenering) Vertikal drenering (punktdrenering) Vertikal drenering (punktdrenering)

Inntrykk av vertikal drenering for punktdrenering

Data Protection